Gestaltning av det offentliga rummet

Landstinget i Värmland bedriver olika typer av verksamheter i lokaler över länet. Hur de offentliga rummen ser ut är av stor betydelse för hur personal, vårdtagare och besökare trivs och uppfattar vår miljö.

Gestaltning av det offentliga rummet

Maria Andrén, konsthandläggare, monterar foton av Lennart Nilsson i landstingshusets entré

Den offentliga miljön skiljer sig från vår privata miljö. Vi är alla individer och har olika sätt att se på vad som t.ex. är vackert och vad som inger trygghet. Eftersom olikheterna vad gäller personlig smak är så stor, ska de offentliga rummens gestaltning istället utgöras av professionalism och inneha en god balans i helhet och detalj.

Alla har tillgång till den offentliga miljön och den ska vara lätt att orientera sig i. Den ska därför präglas av en god tillgänglighet, trygghet, jämställdhet och mångfald. Det offentliga rummet ska också spegla vår kulturella identitet och utgå från vår gemensamma värdegrund.

Olika typer av offentliga rum i landstinget

Vi skiljer olika rum åt genom att beskriva dem som offentliga (t.ex. korridorer, väntrum och entréer) eller semi-offentliga (t.ex. samtalsrum, behandlingsrum och arbetsrum där externa besökare tas emot regelbundet). De få arbetsrum där inga patienter eller få externa besökare vistas, kan du som anställd själv ta med en bild hemifrån. Vill du med anledning av det återlämna ett verk ur vår samling, anmäl detta genom formuläret och klicka i "hämtning av konst".

Gestaltning av rummet

Det offentliga rummets utformning gestaltas i byggprocessen. Landstingsfastigheter, representanter från verksamheten och konstenheten arbetar tillsammans för att funktion och estetiska värden ska ge rummet en ändamålsenlig miljö.

En omsorg om vårdtagaren och en god medicinsk miljö ska återspeglas genom att det offentliga rummet är trivsamt, välskött, hygieniskt och lätt att städa.

Enkelhet och kvalité

Den offentliga miljön finns för att våra hem är olika, därför kan den ibland uppfattas som opersonlig. Samtidigt passar just en sådan miljö de allra flesta den tiden de befinner sig i våra lokaler, och det är därför som ingen form av personlig eller ytterligare dekoration av ett offentligt rum är tillåten - det är också därför som gåvor från vårdtagare eller andra besökare inte heller ska rymmas i den offentliga miljön. När rummet tas i bruk ska den professionella miljön bevaras och hållas efter - det personliga mötet står vår personal för.

Konst i det offentliga rummet

Konsten väljs ut med omsorg och professionalitet, anpassas till verksamheten och bidrar där till en hälsofrämjande och stimulerande miljö för vårdtagare, anhöriga, personal och andra besökare. Genom offentliga inköp av konst ger också Landstinget i Värmland konstnärer möjligheter till uppdrag och att bli representerade i samlingen.