Anmäl behov och förändringar i landstingets lokaler

Du som arbetar på Landstinget i Värmland kan anmäla att du vill ha hjälp med konst och/eller miljögestaltning.

Klicka på länken nedan för att göra en serviceanmälan.

Med anledning av att det är många byggprojekt och flytt av verksamheter just nu, prioriterar vi offentliga och semi-offentliga (ett rum som du regelbundet tar emot externa besökare i) rum framför personliga arbetsplatser.

Serviceanmälan om konst och/eller miljögestaltning

Ha tålamod! Vi har många ärenden och kontaktar dig så snart vi bara kan. Passa också på att läsa om Gestaltning av det offentliga rummet.