Diarium och arkiv

I diariet finns bland annat protokoll och minnesanteckningar från landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen samt våra olika nämnder, utskott och beredningar.

Arkivmappar

 

Diarium

Om du vill ta del av handlingar är du välkommen att ringa eller besöka oss. Landstinget i Värmlands diarium finns i Landstingshuset, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad.

Öppettider: måndag-torsdag klockan 8:00-16:00 och fredag klockan 08:00-15:30.

Telefon: 054-61 43 25
054-61 42 08
054-61 43 14

Fax: 054-151966

Epost: diariet@liv.se