Om landstinget

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Landstinget i Värmland

Organisation

Vill du veta hur Landstinget i Värmland fungerar och är uppbyggd som organisation?

Personuppgiftsbehandling

Så behandlar vi personuppgifter.

Vision, mål och uppföljning

Hälso- och sjukvården måste utgå från patienternas behov och medarbetarnas kompetens. Det är så vi får livskvalité i världsklass.

Ekonomi

Här kan du se var landstingets pengar kommer ifrån och hur de används.

Upphandling och inköp

Aktuella upphandlingar, avtal och faktureringsuppgifter.

Innovationssluss Vivan

Få stöd och råd med att komma vidare och utveckla din idé till en ny produkt eller ny tjänst.

Diarium och arkiv

Vill du ta del av landstingets offentliga handlingar? Välkommen att kontakta diariet eller landstingsarkivet.

Miljö

Landstinget arbetar aktivt för att medverka till en bra livsmiljö och en hållbar utveckling i Värmland.

Jämställdhet och jämlikhet

Om jämlik hälsa och vård i Landstinget i Värmland.

Konst

Konsten som stöd i vården.

Projekt och evenemang

Här hittar du aktuella projekt och evenemang som landstinget driver, anordnar eller är delaktiga i.

Sjukhusbiblioteken

I Värmland finns sjukhusbibliotek i Arvika, Karlstad och Torsby.

Grafisk manual

I manualen hittar du information och riktlinjer för hur vi bygger upp vårt kommande varumärke Region Värmland.

Om webbplatsen liv.se

Liv.se är en webbplats för Värmlands invånare, media, presumtiva medarbetare och vårdgivare.