Nu kan du träffa läkare i digitalt vårdmöte

Från och med 7 november kan du som behöver träffa läkare göra det genom ett digitalt vårdmöte.
Digitalt vårdmöte genomför du som patient på eget initiativ via nätet med hjälp av dator, läsplatta eller smart telefon.


Information om hur ett digitalt vårdmöte går till, vilka symtom du kan få hjälp med och vad du behöver för att genomföra ett digitalt vårdmöte finns på 1177.se/digitaltvardmote.

Landstinget i Värmland har tecknat pilotavtal om digitala vårdmöten med leverantören Kry. Landstinget i Värmland är därmed ett av de första landstingen i Sverige att erbjuda digitala vårdmöten.

De symtom du kan söka digital vård för är bland annat sådant som vårdcentralerna erbjuder. Patientavgiften för ett digitalt vårdmöte är 200 kronor. Det är samma avgift som för nästan alla andra besök inom Landstinget i Värmland. Högkostnadsskydd gäller. Läkaren som du träffar i det digitala vårdmötet kan vid behov remittera vidare, förskriva läkemedel eller ge egenvårdsråd.

Den digitala satsningen är ett sätt att anpassa hur Landstinget i Värmland erbjuder vård utifrån invånarnas behov.

- Det här är ytterligare ett sätt att få tillgång till vård utöver de sätt som redan finns, säger Cecilia Karlsson, e-hälsostrateg inom Landstinget i Värmland.