Värmlandssamverkan har enats om att styra Region Värmland

Efter förhandlingar har Värmlandssamverkan enats om att bilda blivande Region Värmlands politiska ledning.
– Vi ser fram emot att få ta ett samlat grepp om Värmlands utveckling, säger Fredrik Larsson (M).

Värmlandssamverkan, som består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet, har styrt Landstinget i Värmland under de senaste åtta åren. Nu har man enats om att bilda blivande Region Värmlands politiska ledning och styra organisationen under den kommande mandatperioden.

– Den nya organisationen med de olika delarna hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur och bildning och kollektivtrafik ger oss en plattform för att leda och driva utvecklingen i länet. Vi ser fram emot att få ta ett samlat grepp om Värmlands utveckling, säger Fredrik Larsson.

I sin politiska plattform skriver Värmlandssamverkan att man vill skapa förutsättningar för att alla i Värmland, nuvarande och framtida invånare liksom länets besökare, ska uppleva en livskvalitet i världsklass under hela livet oavsett var i regionen man bor, lever och verkar. Men trycker också på att en god samverkan med andra viktiga samhällsaktörer är en förutsättning för detta.

Interna processer väntar

Under de senaste fyra åren har Värmlandssamverkan styrt i minoritet. Så blir också fallet under den kommande mandatperioden.

– Vi fick tillsammans 37 av 81 mandat och är därmed det största blocket. Är man störst så tycker vi att man ska ta ansvar och styra. Sedan måste man ha respekt för att ett minoritetsstyre innebär andra utmaningar än om man är i majoritet. Det ställer krav på god kommunikation och en bra dialog i stora ärenden, vilket kan vara positivt.

Den 7 november träffas det nya regionfullmäktige första gången och kommer då att välja ett nytt fullmäktigepresidium. Nämnder och styrelser väljs sedan vid fullmäktiges sammanträde den 11 och 12 december.

– Nu kommer partierna inleda sina interna processer och det arbete som ska leda fram till vilka som ska leda de olika nämnderna och respektive styrelser, säger Fredrik Larsson.