Kvartett ska forska om väntetidens betydelse för bukspottkörtelcancer

Mikael BergenheimÖverläkaren och docenten Mikael Bergenheim arbetar på Centralsjukhuset i Karlstad.

Tillsammans med kollegorna Joen Stålbröst, Niklas Himmelsbach och Linda Hauge har du beviljats forskaranslag för att samköra data från 3 000 patienter med cancer i bukspottkörteln med Socialstyrelsens register för att se om överlevnadstiden hänger samman med väntetiden på operation.
Vad går ert projekt ut på?
– För all cancervård är det en stor diskussion kring ledtider och framför allt väntetider. Det finns riktlinjer för hur länge man får vänta innan man startar en behandling – men vad gäller pankreascancer vet ingen riktigt säkert vilken betydelse väntetiderna har. Det är lätt att tro att det är bråttom – men är det egentligen det? Det hoppas vi få svar på.

Varför har ni valt just detta fokusområde?
– Landstinget har i dag ett regionalt uppdrag att operera bukspottkörtelcancer i hela regionen. Vi gör ungefär 50-60 sådana operationer per år, därför är vi involverade i det här.

Hur ser dagens vård ut för patienter med pankreascancer?
– I Värmland har vi egentligen inga problem med väntetider, vi klarar riktlinjerna och opererar de allra flesta i tid. Men så ser det inte ut i hela Sverige, det skiljer sig väldigt mycket åt och så har det varit genom åren. Så vi kommer att titta bakåt i tiden för att se om det gick sämre när man fick vänta längre.

Hur ser tidsplanen ut för projektet?
– Jag har beställt siffror från Socialstyrelsen och räknar med att hålla på med det här under hösten.

Vad betyder det här för landstinget?
– Det är glädjande att vi från Karlstad, som inte är ett universitetssjukhus, kan driva ett forskningsprojekt som får stor uppmärksamhet. Grundtanken är såklart att förbättra vården för patienterna, så beroende på vilka resultat vi får fram kan det få konsekvenser för hur vi planerar verksamheten.