Annorlunda val i höst – läs mer på valwebben

Söndag den 9 september är det dags för val, ett val som påverkas av bildandet av den nya organisationen Region Värmland.
På liv.se finns en valwebb för dig som vill veta mer.

Den 1 januari 2019 bildar landstinget och kommunalförbundet Region Värmland den gemensamma organisationen Region Värmland. Organisationen får ett bredare uppdrag med hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik som kärnområden.

Regionbildningen ger ökat demokratiskt inflytande

Även om Region Värmland bildas vid årsskiftet handlar höstens val till landstingsfullmäktige i praktiken om att utse politiker till det nya regionfullmäktige.
Ett direktvalt regionfullmäktige som har ett bredare ansvar än dagens landstingsfullmäktige innebär att det demokratiska inflytandet över Region Värmlands utveckling ökar.

Vill du veta mer om valet och vad det gäller?
På landstingets webbplats finns en valwebb med information om hur valet går till och hur det påverkas av regionbildningen.
I det nya numret av Intryck, personaltidningen inom Landstinget i Värmland, finns ett stort valreportage där landstingets nuvarande landstingsråd besvarar frågor om det nya uppdraget, samt en förklarande valgrafik.