Nu driftsätts de sista vårdförloppen inom cancervården

I dagarna driftsattes de tre sista standardiserade vårdförloppen (SVF) inom cancervården

Det är neuroendokrina buktumörer, buksarkom och vulvacancer som nu fått sina standardiserade vårdförlopp. I och med det så har Landstinget i Värmland infört alla cancervårdens 31 standardiserade vårdförlopp.

– Det känns bra att vi nu infört alla SVF inom cancervården. Även om det återstår implementering och utveckling av processer så är det en viktig milstolpe vi nu passerat i arbetet med att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården, säger Charlotta Gestblom, ordförande i cancerrådet.

Mer information om arbetet med standardiserade vårdförlopp finns här