Miljoner till värmländsk diabetesforskning

Karl-Johan Hellgren, läkare vid ögonkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) tillika forskare, har beviljats anslag på 2,8 miljoner kronor för vidare forskning kring ögonbottenkontroller vid diabetes, med särskild hänsyn till äldre.

Karl-Johan Hellgren och Ali Sharif
Karl-Johan Hellgren och Ali Sharif i arbete på ögonkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad.

– Det känns väldigt bra. Anslaget ger oss möjlighet att fortsätta driva vårt forskningsprojekt under flera år. Det framgick mycket tydligt att Familjen Kamprads stiftelse, som beviljat anslaget, vill stödja forskning som kommer många människor till nytta och det känns som ett stort erkännande för mig och mina medarbetare att vi bedriver relevant forskning för att förbättra vården. God sjukvård och klinisk forskning går hand i hand och nu har vi möjlighet att fortsätta leverera, säger Karl-Johan Hellgren.

Cirka 7 procent av Sveriges befolkning har diabetes. Sjukdomen ökar i takt med ökad ålder och 20 procent av alla över 80 år har sjukdomen. Den vanligaste komplikationen vid diabetes är ögonbottenförändringar och oro för blindhet sänker livskvaliteten för personer med diabetes.

Forskningsprojektet ska svara på en rad frågor, exempelvis:
Hur mycket ögonbottenförändringar har patienterna och vad betyder det för deras syn?
Vilken nytta har äldre patienter av att delta i kontrollerna och påverkas patienternas följsamhet till att medverka i screening av ögonbottenförändringar på längden av screeningintervallet?

– Studierna är unika och betydelsefulla då det inte finns tidigare jämförelser av följsamhet mellan olika screeningintervall vilket fått många länder att tveka angående förlängda intervall. Vidare saknas aktuella data om hur betydelsefull sjukdomen är för patienterna, det vill säga hur många patienter som har synhotande diabetesförändringar i ögonbotten och vad dom ser. Dessutom är det inte känt huruvida äldre personer har nytta av att delta i screening, säger Karl-Johan Hellgren.

Studierna inkluderar samtliga patienter med uttalade diabetesförändringar i Värmland och avseende äldre inkluderar en av delstudierna samtliga ögonbottenundersökta patienter i Sverige med diabetes från 80 års ålder.

Johan Jendle

Karl-Johan Hellgren forskar tillsammans med Ali Sharif, ST-läkare inom ögonsjukvården på CSK och Johan Jendle (bilden till höger), professor vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet. Då arbetet är i full gång finns redan resultat om följsamhet till screening som kommer att presenteras vid europeiska diabetesföreningens möte om ögonkomplikationer i Belfast i maj.

– För mig som är relativt ny i forskningssammanhang skapar anslag som detta förutsättningar för framtida doktorandstudier och en möjlighet att kunna bidra till hälso- och sjukvården i Värmland som både läkare och forskare, säger Ali Sharif.

Landstingets forskningschef Kersti Theander gläds med sina kollegor.

– Forskningen är viktig för att vi ska kunna fortsätta utveckla en hälso- och sjukvård i världsklass och det är hård konkurrens om externa forskningsmedel. Därför är det mycket glädjande att landstinget och Karl-Johan Hellgren har fått det här anslaget, säger Kersti Theander, forskningschef.