Landstinget blir Region Värmland från 1 januari 2019

Landstinget i Värmland får nytt namn.
Från den 1 januari 2019 heter organisationen Region Värmland.


Anledningen till namnbytet är att landstinget går samman med kommunalförbundet Region Värmland.
Den 11 april beslutade landstingsfullmäktige att den nya organisationen ska heta Region Värmland och att skogsstjärnan, som är landstingets nuvarande symbol, även blir Region Värmlands.

Sammanslagningen syftar till att samla regional utveckling, det som i dag är kommunalförbundet Region Värmlands uppgift, samt hälso- och sjukvård och tandvård i samma organisation. När den sker, vid årsskiftet, kommer landets samtliga landsting att ha genomgått samma förändring.

Ingen skillnad för patienter – invånare röstar till regionfullmäktige

För kontakten med sjukvården innebär regionbildningen ingen förändring. Patienter och anhöriga kommer tas om hand på samma sätt som tidigare, och kontakta vården på samma sätt som tidigare.

Detsamma gäller patientinformation som fortsatt kommer finnas på webbplatsen 1177.se.
Däremot kommer det som tidigare benämndes val till landstingsfullmäktige att vid höstens allmänna val gälla val till regionfullmäktige.