Klinisk patologi får landstingets finaste utmärkelse

Klinisk patologi får landstingets finaste utmärkelse, Årets vägvisare.
De får det tack vare ett systematiskt kvalitetsarbete som lett till minskade köer och väntetider.
Frida Ljungkvist, biomedicinsk analytiker, Susanne Eriksson, sekreterare, Anja Solterbeck, läkare, Charlotta Gestblom, verksamhetschef, och Cecilia Rolandsson tog emot utmärkelsen Årets vägvisare på måndagens landstingsfullmäktige.

– Vi satte upp ett högt mål, höll ut och gav inte upp, säger Charlotta Gestblom, verksamhetschef.
Varje år delar landstinget ut Årets vägvisare till en verksamhet som gjort ett kvalitetsarbete med bestående förbättringar utifrån patientens fokus, och som kan inspirera andra. Vilket klinisk patologi gjort med den äran.

2011 började verksamheten se en ökning av antalet prover som lämnades in för analys. Utvecklingen höll i sig, och på de fyra senaste åren har exempelvis antalet cellprovsanalyser ökat med 30 procent.
– Vi identifierade tre typer av köer – på laboratoriet, hos läkare och sedan i utskriften av svar, säger Charlotta Gestblom, verksamhetschef.

Medarbetarna involverade i förändringsarbetet

Mot bakgrund av det inleddes för fyra år sedan ett omfattande arbete med att förändra arbetssätt och involvera personalen.
– Vi har lagt om scheman och produktionsplanering och arbetat in nya arbetsrutiner. Det tog fyra år. Vi satte upp ett högt mål, höll ut och gav inte upp. Men viktigast av allt var att vi arbetade med att medarbetarna skulle ge förslag till hur vi kunde förbättra våra arbetssätt. Sedan provade vi det, och i slutändan är det medarbetarnas förslag som legat till grunden för förbättringarna, säger Charlotta Gestblom.

2016 gjorde klinisk patologi drygt 100 000 provsvarsanalyser. Tack vare det förändrade arbetssättet har den generella svarstiden minskats till runt tio dagar och medarbetarna har fått bättre flyt i arbetet. Ett exempel är att prover analyseras fortlöpande över hela dagen i stället för att ett stort antal prover samlas ihop till större analysomgångar.
– Att vi får den här utmärkelsen är jätteroligt, men egentligen har vi redan vunnit på ett sätt. Det här arbetet har lett till att avdelningen fått det bättre, så det här är en dubbel seger, en riktig bonus, säger Frida Ljungkvist, biomedicinsk analytiker.

Utmärkelsen delades ut på måndagens landstingsfullmäktige och motiveringen lyder:
Utifrån remittenternas behov och krav har engagerade ledares och medarbetares enträgna och systematiska förbättringsarbete resulterat i snabbare provsvar och diagnosunderlag av god kvalitet. Ett föredöme i landstinget!