Snart börjar landstingets nya ambulanser rulla

Inom några veckor börjar landstingets nya ambulanser rulla på vägarna.
Med mer ändamålsenliga fordon, vilka också tydliggör ambulanssjukvårdens uppdrag.

Joakim Pettersson
Joakim Pettersson, fordonsansvarig inom ambulanssjukvården, vid en av de nya ambulanserna.

I första steget kommer sex ambulanser tas i drift i Filipstad, Årjäng, Arvika, Säffle, Kristinehamn och Torsby.Bakgrunden är landstingets nya ambulansupphandling som innebär att de flesta ambulanser kommer bytas ut på några års sikt.
De nya fordonen, av modellen Volkswagen Amarok, är utrustade med fyrhjulsdrift, vilket ökar framkomligheten, samt finesser som förbättrar vårdförutsättningarna.

– Många förvaringsutrymmen kommer vi åt både inifrån och utifrån, vi behöver inte öppna sjukhytten. Det gör att värmen stannar kvar i utrymmet där patienten finns, vilket är en stor fördel, säger Joakim Pettersson, ambulanssjuksköterska och fordonsansvarig inom ambulanssjukvården.

– Arbetsmässigt är det också smidigare. Vi slipper in i hytten när vi ska hämta saker om vi är på en olycksplats. Vi har även försökt att bygga fordonet så att vår personal ska kunna nå saker som vi ofta använder på ett bättre sätt än tidigare.

Fyra nya ledord för ambulanssjukvården

Just nu håller de två första ambulanserna på att utrustas. Därefter ska personalen bekanta sig med dem. Strax efter årsskiftet kommer de börja rulla. Resterande fordon kommer tas i bruk så fort som möjligt.
– På sikt är tanken att vi ska byta som många som möjligt, säger Joakim Pettersson.
På ambulansernas bakparti står de fyra ledorden "Bedöma – Hänvisa – Vårda – Transportera" vilket tydliggör ambulanssjukvårdens omfattande uppdrag.
Konkret går det ut på att ge bäst vård utifrån den enskilda patientens behov. Detta inkluderar allt från att bistå med tidbokning på vårdcentral för patienter som inte bedöms behöva sitta på en akutmottagning till att transportera patienter från en vårdinrättning till en annan, till exempel i en lättvårdsambulans, liksom att ge kvalificerad medicinsk akutvård under färd.

Till sitt förfogande har ambulanspersonalen en bred palett av olika fordon. Här ingår:

  • konventionella ambulanser för akuta fall.
  • bedömningsbilar bemannade av sjuksköterskor, vilka kan hjälpa till på olycksplatser eller skickas som initial vård- eller bedömningsresurs till patienter.
  • lättvårdsambulanser och liggande sjuktransport för patienter som bedöms tillräckligt stabila för att inte behöva en vanlig ambulans.

Har ett omfattande uppdrag

Wolmer Edqvist, verksamhetschef för landstingets ambulanssjukvård, säger:
– Ambulanssjukvården i dag har en väldigt bred medicinsk kompetens där vi har möjlighet att kunna hjälpa till. Dels med göra en medicinsk bedömning, dels att kunna hänvisa patienter till andra typer av vård, exempelvis vårdcentral. Vi kan boka in tider på vårdcentral åt patienten, då slipper värmlänningen ringa och sitta i telefonkö.

– Vi har ambulanser som är väldigt tekniskt avancerade med mycket utrustning. Tillsammans med vår medicinska kompetens blir själva vårdförloppet i ambulansen mer avancerat. Vi har flyttat ut akutsjukvården till ambulanserna genom det här förfarandet. Sedan transporterar vi patienten på ett helt annat medicinskt säkert sätt.