Hurmårdu.nu – en ny kontaktväg för unga

Hurmårdu.nu är en ny kontaktväg som ska underlätta för barn och unga att kontakta första linjen

Första linjen är en mottagning dit barn och unga kan vända sig med frågor kring att vara deppig och må dåligt, känna sig orolig/rastlös, ha svårt att koncentrera sig, att hamna i bråk med kompisar eller föräldrar, att skada sig själv, eller som av annan anledning behöver någon att prata med. Även närstående kan få råd, stöd och behandling.

Hurmårdu.nu är en ny kontaktväg som ska underlätta att ta kontakt. Med hjälp av frågor som kan besvaras antingen med emojis och färdiga formuleringar eller fritext får ungdomen hjälp att beskriva det egna måendet och vad hen vill ta upp med personalen på första linjen.

Från början kommer Hurmårdu.nu att användas av Första linjen unga Karlstadområdet där Christina Sand är avdelningschef:
– Vi är glada över att vi nu kan lansera ännu en kontaktväg till oss på Första linjen. Vi tror att den ska göra att det både blir lättare att ta kontakt och en hjälp att beskriva hur man mår.

Tjänsten nås på adressen hurmårdu.nu

Första linjen unga Karlstadområdet är ett samarbete mellan Landstinget i Värmland och kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad och Kil.