Digital anslagstavla för politiska tillkännagivanden

Från och med den 1 januari 2018 måste alla kommuner, landsting, och regioner erbjuda en digital anslagstavla på sin webbplats.

På den digitala anslagstavlan kan du läsa om tillkännagivanden av politiska sammanträden, vilka protokoll som justerats samt vilken överklagandetid som gäller.
Med den nya lagen försvinner kravet på en fysisk anslagstavla som funnits i landstingshuset.