Nyheter Landstinget i Värmland

Ny omgång stödgrupper för barn och unga i sorg

Ny omgång stödgrupper för barn och unga i sorg

Om någon i familjen dör blir livet inte sig likt igen. Barn kan behöva hjälp i sitt sorgearbete och ett sätt är att få träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om.

Värmlandssamverkan har enats om att styra Region Värmland

Efter förhandlingar har Värmlandssamverkan enats om att bilda blivande Region Värmlands politiska ledning. – Vi ser fram emot att få ta ett samlat grepp om Värmlands utveckling, säger Fredrik Larsson (M).

Kvartett ska forska om väntetidens betydelse för bukspottkörtelcancer

Kvartett ska forska om väntetidens betydelse för bukspottkörtelcancer

Oklart läge efter landstingsvalet

Det preliminära resultatet i landstingsvalet visar att inget av blocken når upp till de 41 mandat som krävs för majoritet i landstingsfullmäktige. Miljöpartiet som tillhört Värmlandssamverkan åker ur fullmäktige.

1 000 deltagare på Ortopediveckan i Karlstad

1 000 deltagare på Ortopediveckan i Karlstad

”Ortopedi i framtiden” är temat för Ortopediveckan som invigdes på Karlstad CCC under tisdagen. Runt 1 000 läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor och vårdadministratörer samlas på kongressen.

Annorlunda val i höst – läs mer på valwebben

Söndag den 9 september är det dags för val, ett val som påverkas av bildandet av den nya organisationen Region Värmland. På liv.se finns en valwebb för dig som vill veta mer.

Det ska bli enklare att nå hälso- och sjukvården

Landstinget vill göra det enklare för patienterna att komma i kontakt med hälso- och sjukvården. – Vi har flera processer i gång med syftet att förbättra tillgängligheten via telefon och digitala verktyg, säger hälso- och sjukvårdschef Tobias Kjellberg.

Nytt informationsmaterial om regionbildningen

Den 1 januari 2019 bildar landstinget och kommunalförbundet Region Värmland en gemensam organisation, Region Värmland. Nu finns nytt informationsmaterial att ta del av.

TV: 750 deltagare på vårmöte i Karlstad

På tisdagen inleddes Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte på Karlstad CCC. 750 kongressdeltagare från hela landet träffas för att lyssna på föreläsare, uppdatera sig om den senaste utvecklingen och nätverka.

Landstingets forskningsledare bakom införandet av ny metod

Landstingets forskningsledare bakom införandet av ny metod

Hur arbeta med barn som utsatts för eller bevittnat våld i nära relationer? Kjerstin Almqvist, forskningsledare inom landstinget har infört en metod som nu rekommenderas av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Jessika Lundgren blir trafikdirektör i Region Värmland

Jessika Lundgren blir trafikdirektör i Region Värmland

Värmlandstrafiks vd Jessika Lundgren blir trafikdirektör när Region Värmland bildas den 1 januari 2019. Hon tillträder i samband med regionbildningen vid årsskiftet och kommer fortsatt att samtidigt vara Värmlandstrafiks verkställande direktör.

Den 7 juni tas ombudsfunktionen bort i Journalen

Den 7 juni 2018 kommer ombudsfunktionen att tas bort i e-tjänsten Journalen i enlighet med Högsta förvaltningsdomstolens utslag.

Vi söker informella vårdgivare

Är du en av alla de som vårdar eller stödjer en sjuk, äldre anhörig? Vi söker anhöriga till en workshop för att lära oss mer om vilka upplevelser och utmaningar du som anhörig möter.

Nu driftsätts de sista vårdförloppen inom cancervården

I dagarna driftsattes de tre sista standardiserade vårdförloppen (SVF) inom cancervården

Peter Bäckstrand blir ny HR-chef

Peter Bäckstrand blir ny HR-chef

Peter Bäckstrand, i dag biträdande regiondirektör och HR-chef i kommunalförbundet Region Värmland, blir ny HR-chef i Landstinget i Värmland och blivande Region Värmland.

Miljoner till värmländsk diabetesforskning

Miljoner till värmländsk diabetesforskning

Karl-Johan Hellgren, läkare vid ögonkliniken på Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) tillika forskare, har beviljats anslag på 2,8 miljoner kronor för vidare forskning kring ögonbottenkontroller vid diabetes, med särskild hänsyn till äldre.

Landstinget blir Region Värmland från 1 januari 2019

Landstinget i Värmland får nytt namn. Från den 1 januari 2019 heter organisationen Region Värmland.

Möt Anneli Snobl, tillträdande landstings/regiondirektör

Den 1 april tillträder Anneli Snobl som ny landstings-/regiondirektör. Möt henne i en intervju där hon berättar om sitt nya uppdrag.

Klinisk patologi får landstingets finaste utmärkelse

Klinisk patologi får landstingets finaste utmärkelse, Årets vägvisare. De får det tack vare ett systematiskt kvalitetsarbete som lett till minskade köer och väntetider.

Sjukhuset i Arvika bjuder in till öppet hus

På lördag 10 mars mellan klockan 11 och 15 är det möjligt för allmänheten att göra en rundvandring bland verksamheterna vid Sjukhuset i Arvika. Flera specialistmottagningar, operationsavdelningen, röntgen och fysioterapin öppnar dörrarna på vid gavel.