Regional konferens: Tobaksfria barn och unga – barns rätt är vuxnas ansvar

Tid
Torsdag 15 november 09:30 - 16:00

Barns rätt och möjligheter till en tobaksfri uppväxt är beroende av vuxenvärldens insikter och ansvarstagande. Vuxna som möter barn och unga är välkomna till en konferens om det tobaksförebyggande arbetet.

Målgrupper är skolpersonal, fritidsledare, idrottsledare, verksamma inom ideella sektorn, föräldrar, politiker, tjänstemän. 

Föreläsarna kommer från organisationen Psykologer mot Tobak. 

Konferensen är en av fyra regionala konferenser som Psykologer mot Tobak genomför i november 2018. I Karlstad genomförs den i samverkan med Tobaksfakta, Länsstyrelsen Värmland och Landstinget i Värmland. 

Mer information och anmälan finns på lansstyrlelsen.se