Kurs för PERSONAL: Psykisk livräddning – baskurs i suicidprevention

Tid
Torsdag 31 januari 09:00 - 12:00

Att bedöma suicidrisk är en svår uppgift för alla som arbetar inom vård, skola och omsorg. Kursen Psykisk livräddning är för dig som vill känna en större trygghet i mötet med en människa som befinner sig i en suicidal kris.

Psykisk livräddning är en baskurs om suicidprevention. Efter kursen ska du känna till suicidalitetens grunder. Du ska också känna dig mer bekväm med att tala om självmord och bemöta en människa i olika skeden av den suicidala processen.

Kursens innehåll

  • genomgång av riskfaktorer
  • bio-psyko-social förklaringsmodell
  • suicidriskbedömning som färskvara
  • fallexempel
  • bemötande i akut och subakut läge
  • diskussion av hjälp- och självhjälpsstrategier

Föreläsare

Kursen hålls av erfarna föreläsare från organisationen Suicidprevention i väst (SPIV). Läs mer om SPIV på www.suicidprev.com.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla yrkeskategorier som kan komma i kontakt med suicid, allvarlig självdestruktiv handling, uttryckta suicidtankar, oro för eller misstanke om förestående suicidhandling. Det gäller dig som jobbar inom Landstinget i Värmland, en kommun i Värmland eller i andra organisationer som kommer i kontakt med personer med suicidtankar.
Om en hel arbetsgrupp vill gå utbildningen rekommenderar vi att ni köper kursen för just er. Ta gärna kontakt med bengt.stenstrom@liv.se för att få veta mer.

Kostnad

Det tas inte ut någon avgift för kursen men anmäld deltagare som uteblir utan avanmälan debiteras 450 kr. exkl. moms.

Orter

Kursen ges på flera platser i Värmland:

Tid

Plats

Sista anmälningsdag

Tisdag 
6 november 2018
klockan 13–16

Karlstad CCC

19 oktober 2018
Fullbokat

Onsdag
30 januari 2019
klockan 9–12

Karlstad CCC

14 januari 2019

Torsdag
31 januari 2019
klockan 9–12

Karlstad CCC

14 januari 2019

Anmälan

Anmäl dig här! Sista anmälningsdaga – se ovan.

Arrangör

Arrangör för kursen är Värmlands regionala samordningsgrupp. På www.liv.se/suicidprevention kan du läsa mer om samordingsgruppen och få information om suicid och suicidprevention.

Steg 2

Du som gått baskursen kan även gå en steg 2-kurs. Mer information om den finns här.