Arbetsplatser

Som ST-läkare kan du jobba på vårdcentraler och mottagningar i landstinget.

Allmänmedicin

Studierektorer

Västra: Anders Plate
anders.plate@liv.se

Centrala: Johanna Glennert
johanna.glennert@liv.se

Östra: Carin Krödel Boellke
carin.krodel.boellke@liv.se

Norra: Marie-Louise Mauritzon
marie-louise.mauritzon@liv.se

Anestesi

Studierektor: Daniel Smole
daniel.smole@liv.se

Barn- och ungdomsmedicin

Studierektor: Eva Albinsson
eva.albinsson@liv.se

Barn- och ungdomspsykiatri

Verksamhetschef: Maria Svensson
maria.svensson@liv.se

Kardiologi

Studierektor: Edit Floderer
flodereredit.nalgyzoltanne@liv.se

Klinisk fysiologi och Radiologi

Studierektor: Maria Andersson
maria.m.andersson@liv.se

Hudkliniken

Studierektor: robert.holik@liv.se

Infektionskliniken

Studierektor: Staffan Tevell
staffan.tevell@liv.se

Internmedicin inklusive geriatrik

Studierektor: vakant

Kirurgi och urologi

Studierektror: Karin Ouchterlong
karin.ouchterlong@liv.se

Klinisk kemi

Verksamhetschef: Birgit Eriksson
birgit.eriksson@liv.se

Neurologi

Studierektor: Felix Andler
felix.andler@liv.se

Njurmedicin

Studierektor: Jana Smrzova
jana.smrzova@liv.se

Obstetrik och gynekologi

Studierektor: Katarina Björkman
katarina.bjorkman@liv.se

Onkologi

Studierektor: Britta Lödén
britta.loden@liv.se

Ortopedi

Studierektor: Erik Nyqvist
erik.nyquist@liv.se

Patologi

Studierektor: Henrik Edvardsson
henrik.edvardsson@liv.se

Psykiatri

studierektor: Kerstin Stahl
kerstin.stahl@liv.se

Ögonklinik

Studierektor: Jesper Crafoord
jesper.crafoord@liv.se

Öron-, näs- och halsklinik

Studierektor: Anne Renberg
anne.renberg@liv.se