Utbildning i svenska språket och introduktion till hälso- och sjukvård eller tandvård

Projekt Liv-spåret - för dig som är nyanländ med sjukvårdsutbildning inom legitimationsyrken utanför EU- och EES-länder.

Vi erbjuder erbjuder undervisning i svenska språket och introduktion i hälso- och sjukvård eller tandvård. Projektet ska stötta dig i din väg mot en svensk legitimation. Utbildningen och introduktionen ska öka dina möjligheter till arbete inom hälso- och sjukvård eller tandvård. 

Innehåll:

  • Utbildning i svenska språket med inriktning mot hälso- och sjukvård.
  • Studiebesök och praktik inom landstingets verksamheter.
  • Praktisk träning hos landstingets kliniska träningscentrum eller på folktandvårdsklinik.

Intag planeras att ske två gånger per år. Urvalet sker genom en matchning mot landstingets behov av personal.

Du som söker ska:

  • Ha en yrkeslegitimation inom hälso- och sjukvården eller tandvården utanför EU- och EES-länder.
  • Vara färdig med svenska för invandrare D (SFI D) eller motsvarande.
  • Vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland och Folkuniversitetet. Finansieras med stöd från Europeiska socialfonden.

Är du intresserad av att söka till LiV-spåret?

Lämna din intresseanmälan att gå Liv-spåret här.

Har du några frågor?

Kontakta oss:

Annicka Carlsson, etableringssamordnare,
Arbetsförmedlingen
annicka.carlsson@arbetsformedlingen.se

Daniel Thunberg, projektledare,
Landstinget i Värmland
daniel.thunberg@liv.se