Landstingsservice

Vi på Landstingsservice tillgodoser våra verksamheters behov av tjänster inom bland annat måltidsservice, administrativ service, lokalvård, logistik och distribution.

Tjänsterna levereras med hög effektivitet och kvalitet, antingen i egen regi eller som köpta tjänster.