Landstingsfastigheter

Vi på Landstingsfastigheter ser till att landstingets verksamheter har ändamålsenliga lokaler.

Genom den dagliga driften och bygg-, installations- och anpassningsprojekt förvaltar och stärker vi fastigheternas långsiktiga värde.

Genom att använda avancerad teknik, konstnärlig gestaltning och fokus på hållbarhetsfrågor ser vi till att de inre och yttre vistelsemiljöerna bidrar till trygghet, välbefinnande och förtroende.

Här kan du läsa mer om Landstingsfastigheters organisation.