HR-avdelningen

HR-avdelningen arbetar med att säkra kompetensförsörjningen i landstinget.

Det gör vi bland annat genom att ha en plattform för lönebildning, arbeta för en hälsofrämjande och utvecklande arbetsmiljö samt utveckla ledarskap och medarbetarskap. Sammantaget bidrar detta till att stärka landstingets arbetsgivarvarumärke och landstinget som en attraktiv arbetsgivare.

Målet är en kompetensförsörjning i balans där förmågan att attrahera, rekrytera, motivera och behålla medarbetare hela tiden stärks. Till grund för arbetet finns en övergripande personalstrategi.