Logopedenhet

På logopedmottagningarna diagnostiserar och behandlar vi personer med språk-, tal-, röst- och sväljproblematik. Vi utreder även läs- och skrivsvårigheter.

Våra mottagningar och konsultverksamheter finns i Arvika, Filipstad, Karlstad, Kristinehamn, Säffle och Torsby. Vi är drygt 15 anställda som erbjuder vård till personer i alla åldrar som har funktionsnedsättningar av varierande grad och art.