Klinisk patologi

Klinisk patologi ansvarar för diagnostik av vävnads- och cellprover som är en del i utredning och ställningstagande till behandling vid tumörsjukdomar och andra akuta kroniska tillstånd.

Inom klinisk patologi är vi drygt 35 personer som bland annat är läkare, biomedicinska analytiker, vårdadministratörer, cytodiagnostiker och obduktionstekniker. Du hittar oss på Centralsjukhuset i Karlstad.

Klinisk patologi bedriver tillsammans med klinisk kemi mottagning för patienter på fertilitetslaboratoriet. Vi ansvarar för administrationen och diagnostik av den gynekologiska cellprovskontrollen i Värmland. Vi ansvarar också för obduktioner och Karlstadområdets bårhus samt deltagandet och iordningsställandet inför avsked av avlidna.