Kliniska studier Sverige

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Landstinget i Värmland är en del av den regionala noden Uppsala-Örebro. I landstinget finns en samordnare för den lokala noden i Värmland, Hanna Fransson.

Huvuduppgiften för Kliniska Studier Sverige är att samordna landets resurser för genomförande av kliniska studier.

Här hittar du mer fördjupad information om vad Kliniska Studier Sverige är och hur samarbetet mellan noderna är strukturerat.

Mer om vad Vetenskapsrådet är.

Samordning av kliniska studier

Planerar du att genomföra en klinisk studie eller har du frågor angående en pågående sådan? Genom vår samordnare Hanna Fransson kan du få rådgivning och stöd. Samordning av kliniska studier sker på lokal och regional nivå. 

Här kan du läsa mer om den regionala noden Uppsala-Örebro.

Ta del av kliniska studier Sverige.

 

Logga kliniska studier uppsala-örebro