Tankesmedjan

Tankesmedjan är en kreativ dag med givande möten som skapar möjligheteter att diskutera forskningsidéer och andra frågor som rör forskning. Tankesmedjan arrangeras två gånger om året.

Under dagen presenteras pågående och planerade forskningsprojekt, preliminära eller färdiga resultat och idéer inom Landstinget i Värmland i seminarieform. Vid varje seminarium finns en forskningsledare som leder diskussionen. Man kan också komma och lyssna och ge konstruktiv kritik.

Nästa tankesmedja hålls den 18 oktober 2018.
Progam och inbjudan
Anmälan: 
pia.h.lundberg@liv.se


 

 

Program

13.00 – 13.20  Neuropsykiatrisk mott Prenatal exponering för hormonstörande ämnen och dess betydelse för barns kognitiva utveckling.
Maria Marinopoulou, Psykolog

13.25 – 13.45 Njurmedicin Use of vascular access for haemodialys in Sweden: a register based study with special focus on…
Gunilla Welander, Läkare

13.50 – 14.10 Onkologen Förbättring av nuklearmedicinska undersökningar genom maximering av insamlingseffektiviteten.
Ida Eriksson, Sjukhusfysiker

14.15 – 14.30 Kvinnokliniken Förlängd latensfas. Prevalens, förlossningsutfall och kvinnors upplevelse av vård.
Karin Ängeby, Barnmorska

14.30 – 14.50 EFTERMIDDAGSKAFFE

14.50 – 15.00 Sjukhusbiblioteket

15.05 – 15.25 Infektionskliniken Koagulasnegativa stafylokocker vid ledprotesinfektioner.
Staffan Tevell, Läkare

15.30 – 15.50 Hudkliniken Atopiskt eksem och samsjuklighet.
Jevgenija Smirnova, Läkare

15.55 – 16.15 KOL och kronisk hjärtsjukdom i primärvården
Maaike Giezeman, Läkare, Vc Skoghall