CKF-workshops

CKF-workshops är öppna för alla som är intresserade.

Syftet är att samla personer med intresse för forskning och forskningsbaserad utveckling till diskussion kring projektidéer och pågående projekt. 

Tid: Samtliga workshops hålls mellan kl. 13:00-15:30.
Lokal: Klockarådran, Klarälvsentrén Centralsjukhuset
Anmälan till: Maria Klässbo
E-post maria.klassbo@liv.se
Tel 0533- 812 17

Datum för workshops

Tisdag 12/9
Tisdag 13/11