CKF-seminarier

CKF-seminarier är en månatlig seminarieserie om forskning och forskningsbaserad utveckling inom Landstinget i Värmland.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården i Värmland. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls på torsdagar mellan kl. 13.15-16.30.

Anmälan: Ingen anmälan behövs. Du deltar på de programpunkter du önskar.

Nästa seminarium: 15 november Kvinnosjukvård
Lokal: Morbrors ådra, Operationshuset, Centralsjukhuset Karlstad.

Program kommer inom kort.

 

Kommande CKF-seminarier 


Torsdag 15 november

Kvinnosjukvård

Torsdag 6 december
Tema ej fastställt

Material från tidigre seminarier

17 maj Tema sömn och hälsa 
Sömn och social ångest, Maria Tillfors, Professor i psykologi, KaU
Varför ska vi bry oss om sömnen i psykiatrisk vård? Annika Norell-Clarke, Fil Dr i psykologi & leg psykolog, KaU