CKF-seminarier

CKF-seminarier är en månatlig seminarieserie om forskning och forskningsbaserad utveckling inom Landstinget i Värmland.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården i Värmland. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls på torsdagar mellan kl. 13.15-16.30 om inget annat anges.

Anmälan: Ingen anmälan behövs. Du deltar på de programpunkter du önskar.

Nästa seminarium: 6 december - Tema Genetik med påverkan på syn och hörsel.
Lokal: Morbrors ådra, operstionshuset, CSK
Ladda ner program

Program
13.15-16.30 Genetik med påverkan på syn och hörsel.
Föreläsare: Claes Möller, professor emeritus, Örebro och Hanna Åkerblom, med dr, Västerås

14.30 Kaffe

 

Kommande CKF-seminarier 


31 januari Tema:

14 mars Tema: 
(Lokal: Bragska villan, Stora Gla).

23 maj Tema:

Material från tidigare seminarier

17 maj Tema sömn och hälsa 
Sömn och social ångest, Maria Tillfors, Professor i psykologi, KaU
Varför ska vi bry oss om sömnen i psykiatrisk vård? Annika Norell-Clarke, Fil Dr i psykologi & leg psykolog, KaU