CKF-seminarier

CKF-seminarier är en månatlig seminarieserie om forskning och forskningsbaserad utveckling inom Landstinget i Värmland.

CKF-seminariernas syfte är att vara ett forum för diskussion och kunskapsutbyte för att främja forskning och forskningsbaserad utveckling inom hälso- och sjukvården i Värmland. Träffarna är öppna för alla intresserade. Samtliga seminarier hålls på torsdagar mellan kl. 13.15-16.30.

Anmälan: Ingen anmälan behövs. Du deltar på de programpunkter du önskar.

Nästa seminarium: 15 november Tema Kvinnosjukvård
Lokal: Morbrors ådra, Operationshuset, Centralsjukhuset Karlstad.
Program att ladda ner som PDF

Program
14.00- 14.30 Förlängd latensfas. Förlossningsutfall och upplevelse av vård.
Karin Ängeby, barnmorska, doktorand

14:30-14: 50 Kaffe

14:50-15:35 Misodel i jämförelse med peroralt cytotec vid förlossningsinduktion - en randomiserad prospektiv studie vid förlossningsenheten, CSK.
Camilla Spendilow, specialistläkare

 

Kommande CKF-seminarier 


Torsdag 6 december

Genetik med påverkan på syn och hörsel.
Föreläsare Claes Möller, professor emeritus, Örebro
Hanna Åkerblom, med dr, Västerås
Ladda ner program

Material från tidigare seminarier

17 maj Tema sömn och hälsa 
Sömn och social ångest, Maria Tillfors, Professor i psykologi, KaU
Varför ska vi bry oss om sömnen i psykiatrisk vård? Annika Norell-Clarke, Fil Dr i psykologi & leg psykolog, KaU