Vårdrelaterade urinvägsinfektioner

Urinvägsinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna. Den största riskfaktorn för att få en vårdrelaterad urinvägsinfektion, VUVI, är kvarliggande urinvägskateter, KAD.

Att få en VUVI riskerar att förlänga vårdtiden med flera dygn och ökar risken att patienten drabbas av en urosepsis.

Undersökningar visar att cirka 80 procent av VUVI orsakas av KAD. Risken att få en VUVI ökar med cirka 10 procent för varje dygn som patienten har en KAD. Efter 10 dygn har alla KAD-bärare bakterieväxt i urinblåsan. Om KAD behövs under en lång tid är en suprapubiskateter att föredra då risken för VUVI är lägre och komplikationer i form av trycksår i underliv och uretramynning upphör.

I genomsnitt har cirka 17 procent av patienterna i Landstinget i Värmland en KAD enligt PPM-mätningen (PPM-VRI). I Karlstad och Arvika är det cirka 20 procent av patienterna, i Torsby är det cirka 10 procent av patienterna som har KAD.

Ytterligare en orsak till VUVI är ofullständig blåstömning som är vanlig vid vissa sjukdomstillstånd.

Minska användningen av KAD

Genom att ha ett aktivt arbete att minska användningen av KAD genom att behandla med KAD på strikta indikationer och med kortast möjliga behandlingstid och att förebygga ofullständig blåstömning, minskas antalet VUVI.

Kvalitetsrådet Förebygga urinvägsinfektioner (VUVI) (kan endast nås av Landstinget i Värmlands personal) är en expertgrupp av uroterapeuter inom Landstinget i Värmland. Gruppen utarbetar landstingsgemensamma riktlinjer för hantering av KAD och alternativ till KAD.