Personal och skyddsutrustning

Andningsskydd, munskydd och visir

Lokala riktlinjer

Andningsskydd, munskydd och visir

Personalinfektioner

Nationella riktlinjer

Personalinfektioner inom hälso- och sjukvård - Vårdhandboken

Skydda dig mot smitta på jobbet

Lokal riktlinje

Hygienrutin för transportpersonal inom Landstinget i Värmland

Skyddsföreskrifter för driftspersonal inom Landstinget i Värmland

Stick och skärskador (Smittskydd Värmland/Smittskydd/Stick- och skärskador)