There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Vaccination av vuxna - Landstinget i Värmland

Vaccination av vuxna

Zostavax - vägledning från Socialstyrelsen november 2014

Den 1 november 2014 togs läkemedelsförmånen bort av Tandvårds- och läkemedelsnämnden (TLV). Under november publicerade Socialstyrelsen en vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal angående vaccination mot bältros. Slutsatsen är att ställningstagande till att vaccinera, samt lämplig tidpunkt, bör ske efter individuell bedömning. Se dokument under Lokala riktlinjer. 

Lokala riktlinjer

Hepatit B - rekommendationer för pre- och postexpositionsprofylax 

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund 2018-01-09

TBE-vaccination Värmland 2018-04-27

Vaccination mot pneumokocker – Vuxna och barn > 2 år

Vaccination vid ökad blödningsbenägenhet

Vaccinationsprogram för splenektomerade patienter

Zostavax - bältrosvaccin