Svevac

Svevac är ett vaccinationsregister utvecklat av Folkhälsomyndigheten som varit i drift sedan 2002. Systemet är webbaserat och ägs sedan 2014 av SKL/Inera.

Från och med den 1 november 2014 krävs SITHS-kort eller inloggning med användarnamn, lösenord och engångskod via SMS, s.k. tvåfaktorsautentisering, för att göra inloggningen säkrare. 

Inloggning

Sjunet-förbindelse för Svevac upphör i samband med byte av driftleverantör den 14 juni. Läs mer på Inera.   

I fortsättningen hänvisas alla användare till Svevac via internet.
Svevac 

Behörighet Svevac

Behörighet till Svevac för användare inom Landstinget i Värmland 

Behörighetsblankett för övriga användare  
Om du arbetar inom kommunal vård eller kommunal skolhälsovård - skicka blanketten till din administratör. För övriga verksamheter kontakta Smittskydd Värmland. 

Byte av arbetsplats

Användarnamn och lösenord är personligt oavsett om arbetsplatsen ändras.
Meddela ny arbetsplats så att du får behörighet att logga in där. 
Om du jobbar inom Landstinget i Värmland, kommunal vård eller kommunal skolhälsovård kontakta din administratör. För övriga verksamheter kontakta Smittskydd Värmland. 

Blanketter och remisser

Svevac - Arbetsblad för registrering av influensavaccination

Svevac - Registrering av utförd vaccination 

Svevac - Frågeformulär/underlag för vaccination mot influensa 

Vaccin mot HPV - information/erbjudande till föräldrar/elever   (SKL) 

Manual/lathund 

Svevac-manualen är tillgänglig för dig som är inloggad i Svevac.  

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial för dig som arbetar eller kommer att arbeta i Svevac, framtaget av Inera. 

Problem

Vid problem kontakta i första hand Inera, felanmälan och support