Stick- och skärskador

Hepatit B
Hepatit C
Hiv

Lokala riktlinjer

Stick- och skärskada samt exponering för blodburen smitta 2018-10-17 
Denna rutin gäller för personal och studerande inom kommunal- och landstingsdriven hälso- och sjukvård i Värmland, inklusive tandvård, samt för dessa verksamheters samarbetspartners. 

Handläggningsschema för stick- och skärskador

Hepatit B - rekommendationer för pre- och postexpositionsprofylax, se under rubriken Lokala rutiner