Centraliserad smittspårning

Sedan 2014 utförs centraliserad smittspårning av klamydia i landstinget i Värmland. Syftet är att effektivisera och förenkla smittspårningen av klamydia.

Vart ska patienten remitteras?

Smittspårningen är centraliserad till två enheter; Ungdomsmottagningen Druvan i Karlstad respektive STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad.

Alla patienter med klamydia ska remitteras till någon av dessa två enheter för smittspårning enligt följande åldersfördelning:

  • Patienter under 23 år (< 23) år ska remitteras till Ungdomsmottagningen Druvan.
  • Patienter 23 år och äldre (≥ 23) ska remitteras till STI-mottagningen, Centralsjukhuset Karlstad.

Komplexa ärenden kan även fortsättningsvis i undantagsfall remitteras i sin helhet. I dessa fall ska man använda sig av en speciellt utformad remiss för övertagande av smittspårning, behandling och klinisk anmälan. 

Smittspårningsremisser i Cosmic

Två remisser, till STI-mottagningen och Ungdomsmottagningen Druvan, finns i Cosmic:

  • Remiss för övertagande av smittspårning vid klamydiainfektion
  • Remiss för övertagande av smittspårning, behandling och klinisk anmälan enligt smittskyddslagen

Det är av största vikt att samtliga uppgifter fylls i för att kunna genomföra smittspårningen.

Klamydia är en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen. En smittskyddsanmälan ska därför alltid göras. Se under relaterad information i högerspalten.  

Observera att det bara är smittspårningen som centraliseras. Behandling och smittskyddsanmälan ska göras av den som först tar emot ett positivt klamydiaprov.

Denna rutin gäller även patient som söker en mottagning med positiv klamydia via webbtjänsten Klamydia.se. Den mottagning där patienten söker med positivt klamydiaprov via klamydia.se är formellt ansvarig för handläggning av patienten som provtagande enhet.