Vi blir skyddade tillsammans - Världsvaccinationsveckan 24-30 april

I samband med Världsvaccinationsveckan har Folkhälsomyndigheten publicerat webbplatsen "Vaccin funkar" för att uppmärksamma att vaccinationer är effektiva för att förebygga de smittsamma sjukdomar som ingår i vaccinationsprogrammen.

Näst efter rent vatten är vaccinationer den förebyggande åtgärd som effektivast bidrar till folkhälsan i världen.

Vaccin funkar, www.vaccinfunkar.se, innehåller bland annat vanliga frågor och svar om vaccinationer och vaccinationsprogrammet samt en temasida om mässling. 

Världsvaccinationsveckan som WHO står bakom pågår den 24-30 april och syftar till att öka kunskapen om vaccinationers betydelse. 

Se även nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats; Fortsatt gott skydd av vaccinationsprogrammet 
Här finns årsrapporten för barnvaccinationsprogrammet som publicerats av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Läkemedelsverket. Rapporten visar att vaccinationstäckningen är fortsatt hög. I Värmland är 97-98 procent av 2-åringarna fullvaccinerade enligt schema.