TBE - ny rekommendation för vaccination 2018

Även om fästingarna sover gott i vinterkylan just nu så är det dags att planera för TBE-vaccination inför den kommande säsongen.

Under 2017 anmäldes rekordmånga TBE-fall i Värmland. 15 verifierade fall anmäldes varav 13 fall bedömdes smittade inom Värmland och två utanför länet. Nytt är att fyra personer bedömts som smittade i trakterna kring Kil och Fagerås, där vi tidigare inte haft bekräftade fall. 

Ny rekommendation 2018

Sänkt åldersgräns för en extra vaccindos från 60 till 50 års ålder; en extra vaccindos, dvs. fyra doser i grundschemat, rekommenderas sedan tidigare till personer äldre än 60 år som börjar sin grundimmunisering. Baserat på sammanställda data från anmälda TBE-fall så rekommenderar vi nu att man ger denna extra vaccindos redan från 50 års ålder. 

Denna rekommendation är på initiativ från Smittskydd Sörmland samordnad med landets övriga smittskyddsläkare. 1177 mot allmänheten kommer att uppdateras inom kort avseende 50-årsgränsen.