Salmonellafall hos katter ökar - tänk på hygienen

Antal salmonellafall hos katter har i år börjat komma tidigare än vanligt och extra många katter har rapporterats smittade. Viktig med god hygien för att minska smittrisken.

Under sen- och vårvintern brukar antalet salmonellafall hos katter öka. I år har fallen börjat komma tidigare än vanligt och extra många katter har rapporterats som smittade både i landet och i länet. I Värmland har hittills i år ett tjugotal salmonellasmittade katter upptäckts i flera kommuner i södra och mellersta delarna av länet enligt rapporter från länsveterinärerna.

Salmonella kan smitta mellan olika djur och även till människa. Det har i vinter även konstaterats ett par fall av salmonella hos människa med koppling till salmonella hos katt.

God hygien minskar smittrisken, se information från länsveterinären.