Slutdatum för influensavaccinationer 2018-01-26

Influensan fick den här säsongen en relativt tidig start och är nu så pass utbredd att det inte längre är så meningsfullt att fortsätta vaccinera. Kulmen av influensasäsongen har sannolikt inte nåtts än men kommer troligen att inträffa närmaste veckorna.

Efter att man blivit vaccinerad tar det 10–14 dagar innan vaccinet har full effekt. Vi avslutar nu vaccinationskampanjen och sista dag blir fredag den 26 januari. Det finns inget hinder att utifrån individuell bedömning ge vaccinet efter det om det finns särskilda skäl. Det är då dock viktigt att känna till att det finns risk att man kan bli smittad innan vaccinet får effekt.

Hittills har en influensa B-stam cirkulerat som inte är identisk med den influensa B-stam som ingår i vaccinet. Vaccinet ger en viss korsimmunitet och därmed ändå ett skydd. Vi har tidigare sett att den influensastam som dominerar under pågående säsong har kunnat ändra sig och så kan fortfarande ske. Vaccination är det bästa skyddet mot svår influensasjukdom för personer i riskgrupp.

Enligt en preliminär sammanställning av andelen influensavaccinerade t.o.m. 31 december 2017 är andelen 65 år och äldre i Värmland även i år näst högst i landet, marginellt lägre än förra årets fina siffror! Det visar att många värmlänningar nås av information om vikten av influensavaccination om man tillhör någon riskgrupp för svår influensasjukdom.