Pågående smittspridning av MRB i Norden

MRB i Norden, sidan uppdateras fortlöpande.

2018-10-04
VRE Västra Götaland; Kungälvs sjukhus

2018-04-09
VRE Västerbotten; Norrlands universitetssjukhus Umeå, Lycksele lasarett och Skellefteå lasarett

2018-03-19
VRE Universitetssjukhuset Örebro 

2018-03-19
VRE Karolinska sjukhuset, Huddinge och Solna, samt övriga sjukhus i Stockholmsområdet

2018-02-08
VRE Nyköpings lasarett 

2017-04-20 
MRSA i neonatalvården Stockholm: Karolinska sjukhuset Huddinge och Solna