There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Vårdrelaterade infektioner (VRI) - Landstinget i Värmland

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Resultaten från den årliga nationella PPM-VRI-mätningen publiceras på landstingets intranät och kommuniceras via mejl med kommentarer till resultaten till slutenvårdens enheter. Arbete pågår för att utveckla och förbättra resultatredovisningen för VRI.

Resultat - Vårdrelaterade infektioner

Observera att det är endast personal inom Landstinget i Värmland (LiV) som kan se denna information eftersom den ligger på LiV:s intranät.