Smittskydd Värmland

Smittskydd Värmland är en länsövergripande organisation med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor.