Landstingssubventioner

Landstinget subventionerar vissa läkemedel eller näraliggande varor vid sidan av det nationella högkostnadsskyddet. Här finns information om regelverket samt hur fakturaunderlaget till landstinget ska vara utformat.

Flour barn

Gäller endast tandläkare.

Kundnummer som respektive apoteksaktör fakturerar landsting på;

 • Apoteket: 40002737
 • Ap. gruppen: 9006784
 • Ap. Hjärtat: 9006784
 • Cura: 4000054
 • Kronan: 9006784
 • Lloyds: 1000263

Neuroleptika

Gäller endast psykiatriker.

Kundnummer som respektive apoteksaktör fakturerar landsting på;

 • Apoteket: 40029539
 • Ap. gruppen: 9014909
 • Ap. Hjärtat: 9014909
 • Cura: 4000050
 • Kronan: 9014909
 • Lloyds: 1000049

SärNär

Gäller endast dietister, Ätstörningsenheten.

Kundnummer som respektive apoteksaktör fakturerar landsting på;

 • Apoteket: 40022543
 • Ap. gruppen: 9004207
 • Ap. Hjärtat: 9004207
 • Cura: 4000053
 • Kronan: 9004207
 • Lloyds: 1000382

Preventivmedel

Gäller endast tandläkare

Kundnummer som respektive apoteksaktör fakturerar landsting på;

 • Apoteket: 40002169
 • Ap. gruppen: 9004775
 • Ap. Hjärtat: 9004775
 • Cura: 4000051
 • Kronan: 9004775
 • Lloyds: 1000341

Asylsökande och papperslösa

Kundnummer som respektive apoteksaktör fakturerar landsting på;

 • Apoteket: 50814149
 • Ap. gruppen: 12075
 • Ap. Hjärtat:
 • Cura: 
 • Kronan: 
 • Lloyds: 

Läkemedel som saknar förmån

LiV subv recept

Kundnummer som respektive apoteksaktör fakturerar landsting på;

 • Apoteket: 50735000
 • Ap. gruppen: 9075140
 • Ap. Hjärtat: 9703956
 • Cura: 4000220
 • Kronan: 9600472
 • Lloyds: 1000836