Gashandbok

Gashandboken är en riktlinje som beskriver hur vi hanterar gaser inom Landstinget i Värmland.

Gashandboken ska fungera som ett stöd för användare av medicinska och andra gaser inom Landstinget i Värmland. Genom att ge information om hur dessa ska användas och genom att tydliggöra ansvarsförhållanden i alla led, det vill säga från leverantör till användare. Målet är att säkerställa kvaliteten i gasanvändning.

Här hittar du gashandboken.