Cosmic e-Kurs

För att säkerställa kompetensnivån och patientsäkerheten ska alla som arbetar i Cosmic gå en webbutbildning.

Här hittar du Cosmicutbildning för läkare.

Du som arbetar inom psykiatrin ska även gå webbutbildningen för beslutstöd. Här hittar du utbildningen.

Cosmic R8.1 E-kurs

R8.1 är den uppdaterade version av Cosmic som togs i drift den 2 april 2017. De största förändringarna var ett nytt gränssnitt, ny läkemedelsmodul, ny uppmärksamhetssignal och nya översikter.

Här kan du ta del av e-kurs för Cosmic R8.1.

I december 2017 integreras WebCert, som används för elektroniska intyg, med Cosmic. En e-utbildning för hantering av den nya intygstjänsten har tagits fram och nås via samma länk.

Om du inte arbetat i Cosmic i Landstinget i Värmland tidigare behöver du även ta del av Cosmicutbildning för läkare (se info och länk till utbildning ovan).

Vid frågor kring E-kurserna eller om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta Utveckling och Användarstöd patientjournal på tfn 054-614000 (val 1).