Uppsökande munhälsobedömning

En del av stödet för dig med långvarigt omvårdnadsbehov består av en uppsökande munhälsobedömning. Bedömningen kostar ingenting och utförs av en tandhygienist.

Varför munhälsobedömning?

Ju tidigare tecken på sjukdom i munslemhinnor och tänder uppmärksammas, desto större är möjligheten att med enkla medel bota och förebygga allvarliga skador och onödigt lidande. Målet munhälsobedömningen är att du eller din anhörig ska kunna ha en smärtfri mun, kunna äta och njuta av en måltid och få känna sig ren och fräsch i munnen

Vad ingår?

  • Inspektion av tänder och slemhinna
  • Rådgivning och samtal om hur man på bästa sätt sköter munvården
  • Praktisk instruktion i hur mun och tänder lättast kan rengöras. Om man behöver hjälp med den dagliga munvården informerar tandvårdspersonalen anhöriga, hemtjänst- eller vårdpersonal om hur de kan hjälpa till.
  • Bedömning av behov av nödvändig tandvård