Nödvändig tandvård

Nödvändig tandvård (en av två delar av stödet till personer med stort omvårdnadsbehov) ges till samma avgift som inom den öppna hälso- och sjukvården. Avgiften du betalar ingår i högkostnadsskyddet.

Så går det till

Behov av nödvändig tandvård kan upptäckas vid tandhygienstens munhälsobedömning. Patienten eller en anhörig kan också själv ta initiativ. Rätten till nödvändig tandvård har man även om en munhälsobedömning inte är genomförd. Patienten har rätt att själv välja vårdgivare.

Vad ingår?

  • Undersökning
  • Förebyggande åtgärder
  • Infektionsbehandlingar
  • Reparativ vård anpassad till patientens allmäntillstånd, tandstatus och förmågan att tillgodogöra sig nyttan med tandvården