Svår tandvårdsrädsla går att bota

För dig som är tandvårdsrädd finns hjälp att få på samtliga våra kliniker. Och för dig som är riktigt rädd kan vi erbjuda ett särskilt behandlingsprogram.

På Folktandvården Tingvalla i Karlstad arbetar tandläkaren Karin Krok (till vänster på bilden) och tandsköterskan Susanne Erlandsson (till höger) med tandvårdsrädda. I samarbete med leg. psykoterapeut Angela Westander (lilla bilden), som du också träffar, får du i din egen takt närma dig tandvårdsbehandling.

Behandlingsprogrammet innefattar tio besök hos tandvården och tio besök hos psykoterapeuten. Besöken sker parallellt.

Mer eller mindre rädd - hjälpen finns där oavsett

Det är skillnad på att vara rädd för tandvården och att vara mycket rädd och ha fobi. Hjälpen finns dock där – oavsett allvarlighetsgrad.

Är du rädd och tycker det är obehagligt att gå till tandvården kan du prata med din folktandvårdsklinik närmast där du bor. Alla som arbetar inom tandvården träffar patienter dagligen som tycker det är obehagligt, så vanan är stor. Har du svår tandvårdsrädsla och därför svårt att ta emot den tandvård du behöver finns vi till din hjälp. Då ringer du till Folktandvården Tingvalla på telefon 054-61 47 00 och säger att du är tandvårdsrädd. Därefter tar Karin kontakt med dig per telefon.