Våra team

Ombord på Svensk Luftambulans helikoptrar finns läkare, pilot och sjuksköterska eller HCM (hems crew member).


Vi har stor nytta av våra piloter, inte bara i luften utan också på olycksplats då piloterna assisterar den medicinska besättningen med utrustning och bärhjälp samt kommunikation.

Besättningens sammansättning ger goda förutsättningar för ett kvalificerat omhändertagande av svårt sjuka eller skadade patienter då vi kan utföra avancerad akut- eller intensivvård på plats eller under flygning från olycksplats till sjukhus.

Respiratorvård, ultraljudsundersökningar av hjärta och lungor och kraftfullare mediciner är exempel på behandlingar som teamet ombord kan genomföra.

 

Läkaren

Läkarna är i regel specialister på anestesiologi och intensivvård och har utbildats för att upprätthålla de vitala livsfunktionerna. Många har också akutvård som specialtet.


Piloten

Svensk Luftambulans piloter ska ha certifikat för helikopter och minst 1 000 timmar som befäl i helikopter samt behörighet för instrumentflygning. Piloterna ska också ha behörighet för NVG-flygning (mörkerflygning) samt HEMS MCC behörighet.

Vi har stor nytta av våra piloter, inte bara i luften utan också på olycksplats då piloterna assisterar den medicinska besättningen med utrustning och bärhjälp samt kommunikation.

I Västra Götalandsregionen har helikoptern två piloter ombord, varav en är kapten och en är styrman.

Hems crew member, HCM

HCM står för Hems Crew Member och är en flygassistent och är i grunden en specialistutbildad sjuksköterska inom ambulans- anestesi- eller intensivvård med prehospital vana. Varje HCM inom SLA utbildas bland annat om navigation, meterologi samt radiokommunikation.

HCM´s uppgifter består bland annat av att:

  • Tillsammans med befälhavare och läkare planera och kommunicera uppdrag.
  • Svara för säkerhet runt och i helikoptern vid uppstart vid landning.
  • Kommunicera och planera bland annat med SOS.
  • Navigera.
  • Samverka med befälhavaren vad gäller flygtekniska procedurer.
  • Samverka med läkare i omhändertagandet av patienter.