Almedalen 2018

Ambulanshelikoptern behövs i morgondagens sjukvård.


Foto:Victoria Österberg

Besök vårt seminarium i Almedalen och ta del av diskussionen om hur vi ska kunna få en nationellt heltäckande och samordnad ambulanshelikopterverksamhet i Sverige, vilket är helt nödvändigt för att vi ska klara morgondagens utmaningar samt få en jämställd vård i hela landet.

Tid: 6 juli, klockan 10.30-11.30
Plats: Västsvenska Arenan, intill Kruttornet

Deltagare: Anders Lönnberg, socialdemokraterna, Gunnar Barke, ordförande i Svensk Luftambulans, Nicklas Attefjord, styrelseledamot (VGR) i Svensk Luftambulans, Tobias Kjellberg, Hälso- och sjukvårdschef Värmland och Gunnar Blomquist, förbundschef i Svensk Luftambulans.

Välkomna!

Gunnar Barke
Ordförande
Svensk Luftambulans